Wie zijn wij

De Stedenband Haarlem -Mutare is in 1991 opgericht als werkstichting die de relatie tussen de zustersteden Haarlem en Mutare zowel inhoudelijk als praktisch vorm geeft. Uitgangspunt is een gelijkwaardige relaties tussen burgers, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke overheden en diensten in beide steden. Sinds 2016 is de Stedenband door het wegvallen van een structurele subsidie van de gemeente Haarlem een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen betaalde medewerkers in loondienst. Wel kunnen er op projectbasis mensen worden ingehuurd.

Doelstelling

De Stedenband heeft wederkerigheid als uitgangspunt. Ze is in beide steden actief en gebruikt de relatie vooral om de eigen Haarlemse samenleving een spiegel voor te houden. Hoe doen zij het, hoe doen wij het en hoe kunnen we van elkaar leren. Hierbij gebruiken wij ook de relatie als uitdaging voor Haarlemmers om verder te kijken dan de eigen stadsgrenzen. Het lukt ons steeds beter om hier partners in te vinden In Haarlem laten we de kracht van Afrika zien. Zo geven we invulling aan onze solidariteit. In Mutare steunen we organisaties steunen die jonge mensen kansen geven om zich te ontwikkelen. Vanuit die optiek zijn er in Mutare huisvestingsprojecten, sport en gezondheidszorg, kunst en onderwijsprojecten ondersteunt en opgezet. In Haarlem hebben we veel gedaan aan voorlichting en bewustwording waarbij we vooral ook de krachtige Afrikaanse cultuur een podium geven.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Stedenband zet zich in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vorm te geven. Dat deed ze al in 2019 door het organiseren van de voorlichtingscampagne ‘Haarlem duurzaam in wereldperspectief’. De Stedenband Haarlem-Mutare doet sinds 2021 mee aan de campagne lokale SDG burgernetwerken. Zij zijn het aanspreekpunt voor iedereen die lokaal al bijdraagt of zou willen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De burgernetwerken bestaan uit individuen (vaak vrijwilligers) die zich georganiseerd hebben om samen aan de SDG’s te werken. SDG Nederland faciliteert de uitwisseling van inspiratie en successen en denkt mee over opschaling en impact.

Focus:

Door afnemende medefinancieringsmogelijkheden zoals het rijksoverheid verbod aan corporaties en waterschappen om organisaties in het buitenland te ondersteunen, het wegvallen van de structurele subsidie van de gemeente, het rijks en provinciaal beleid om geen draagvlakversterkende activiteiten mede te financieren heeft er voor gezorgd dat we in Haarlem ons richten op culturele, klimaat gerelateerde en onderwijsprojecten. In Mutare ondersteunen we nog steeds de organisaties die we in de afgelopen jaren hebben opgezet en die waar mogelijk zelfvoorzienend zijn geworden. Onze laatste acties in Mutare waren:

  • Een gemeenschapsgebouw realiseren (2017)

  • Het financieren van instrumenten voor een band van blinde muzikanten (2018)

  • Een onderzoek naar klimaatvluchtelingen in Mutare (2019)

  • De donatie van 1040 WakaWaka zonnelampjes voor Mutarese scholieren (2021)

  • Steunen van het Mutarees burgerinitiatief om de belangrijke rivier Sakubva River schoon te krijgen (heden)

  • Culturele uitwisseling met kunstinstellingen en kunstenaars in Mutare (heden)

Beloningssysteem

Geen van de bestuurders krijgt een vergoeding of heeft nevenfuncties die een tegenstrijdig belang kunnen opleveren met de werkzaamheden voor Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Er zijn geen betaalde medewerkers in loondienst. Op projectbasis kunnen mensen worden ingehuurd.

Reacties zijn gesloten.