Presentatie manifest voor een klimaatrechtvaardig Haarlem

Foto: Dik Bol

Op 4 juli presenteerde de Haarlemse Klimaatcoalitie het 10 punten manifest voor een klimaatrechtvaardig Haarlem in de Haarlemmer Kweektuin. Het manifest werd aangeboden aan de fractievoorzitters van de lokaal actieve partijen.
Het manifest doet tien aanbevelingen aan het lokaal bestuur om de klimaatcrisis aan te pakken. De punten beslaan verschillende domeinen waarop maatregelen nodig zijn:

– Crisiscommunicatie & burgerparticipatie,
– energieverbruik,
– het opwekken van duurzame energie,
– duurzaam bouwen,
– groen & natuur,
– voedsel,
– de circulaire economie,
– bedrijven,
– mobiliteit
– de oprichting van een rekenkamer voor het klimaat.

Foto: Dik Bol

Het manifest geeft input voor alle politieke partijen in Haarlem om te kiezen voor een toereikend en rechtvaardig klimaatbeleid. De punten uit dit manifest kunnen worden opgenomen in de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Duurzaamheidsambassadeur van Haarlem Frénk van der Linden gaf een inleiding over de urgentie van de klimaatcrisis. Het manifest werd zelf kort toegelicht door de makers en aangeboden aan raadsleden/vertegenwoordigers van de aanwezige Haarlemse politieke partijen.

De Haarlemse Klimaatcoalitie is een samenwerking van onder andere lokale groepen van Milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat, Extinction Rebellion en de FNV. Bij het schrijven van het manifest is geput uit de expertise binnen deze groepen en daarbuiten. De Stedenband Haarlem-Mutare is een van de 13 Haarlemse organisaties die het manifest hebben onderschreven. Het is voor iedereen  te downloaden op de site van Milieudefensie Haarlem.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.