Haarlem-Mutare

De gemeente Haarlem en diverse lokale Derde Wereldorganisaties gaan begin jaren negentig een stedenband aan met Mutare. Zimbabwe is op dat moment een jonge frontlijnstaat, stabiel en in ontwikkeling. Achterliggende gedachte bij gemeente en diverse organisaties is dat mondiale vraagstukken – immigratie, milieu en vrede – ook op lokaal niveau spelen.

De gemeente Mutare ziet kansen en mogelijkheden voor de samenwerking op het gebied van onder andere de drinkwatervoorziening, woningbouw en stadsontwikkeling. Door uitwisseling van stagiairs en ambtenaren kunnen kennis en ervaring, cultuur, normen en waarden over en weer hun weg vinden. Bovendien kan een stedenband financiële steun bieden. Gemeente en stichting werken mede dankzij de steun van VNG International hard aan diverse projecten op vele terreinen.

Zelfstandig verder

Als het land Zimbabwe in de hierboven geschetste neergaande spiraal onder president Mugabe komt, zegt het Rijk in 2002 de steun aan dit regime op. De gemeente Haarlem komt steeds meer op afstand te staan en in 2016 wordt de subsidie geheel geschrapt.

Sindsdien is de Stedenband zelfstandig verder gegaan. Dankzij giften van particulieren, donaties en subsidies van (landelijke en Europese) instellingen zijn sinds 2016 belangrijke projecten opgezet op alle gebieden in beide steden. Waar mogelijk werkt de stichting daarbij samen met de gemeente Haarlem en andere organisaties.

Debat

De stichting haakte onmiddellijk aan bij de machtswisseling in 2017 met een debat in de Pletterij hierover. Acte de présence gaven Bart Luirink, hoofdredacteur Zuidelijk Afrika Magazine (ZAM), Paul Bogaert, cartoonist van de Zimbabwean, Marnix de Bruyne, journalist, schrijver van We moeten gaan en journalist Peter Hermes.

Nieuwe wegen

De stichting bewandelt anno 2019 succesvol nieuwe wegen met nieuwe mensen. In de band met Mutare wil de stichting de Duurzame Doelen van de VN concreet tot leven brengen. Het motto is en blijft: Je vrienden laat je niet in de steek.

Meer hierover lezen? Klik op Wie zijn wij > geschiedenis

Reacties zijn gesloten.