Van Mondiaal naar Lokaal

De Stedenband Haarlem-Mutare en Cultuur- en debatcentrum de Pletterij organiseren vijf  klimaatdebatten. We onderzoeken samen met specialisten en publiek wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering en het klimaatakkoord van globaal naar lokaal. De mondiale gevolgen stonden centraal op woensdag 27 februari.
Het tweede klimaatdebat woensdag 27 maart is gewijd aan het Klimaatakkoord. Met onder andere Diederik Samsom, voorzitter van de Klimaatakkoord Sectortafel Gebouwde Omgeving.
Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49 %) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.
Maar gaat Nederland met het Klimaatakkoord de doelen wel halen? Of moet het nog ambitieuzer? En waarom is de luchtvaart nauwelijks meegenomen in het Klimaatakkoord?
Staan er in het Klimaatakkoord genoeg maatregelen om te zorgen dat mensen minder vlees gaan eten? Of is alle hoop gevestigd op een vrijwillige gedragsverandering?
Worden de lusten en lasten wel eerlijk verdeeld? En welke criteria zijn hiervoor gebruikt zodat er een groot draagvlak is in de maatschappij?
Gastsprekers op 27 maart zijn Diederik Samsom (voorzitter Klimaatakkoord Sectortafel Gebouwde Omgeving), Kitty Jong (vicevoorzitter FNV) en Maarten Labots (voorzitter Jonge Klimaatbeweging).
Moderator van dit debat is Jaap Tielbeke– Redacteur van De Groene Amsterdammer.

De volgende klimaatdebatten zijn (steeds op woensdag): 3 april (‘Haarlem van het gas in  2040’), 15 mei (het Klimaatakkoord en de industrie: een bedreiging of een kans voor ondernemend Haarlem?) en 29 mei (mobiliteit: duurzaam verplaatsen in en om Haarlem).

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.