Duurzame doelen

Dik Bol heeft voor de campagne Haarlem Duurzaam in Wereldperspectief het volgende filmpje gemaakt:

 

‘Het werk van lokale overheden heeft een steeds grotere internationale dimensie, ik kan het niet vaak genoeg herhalen’. Citaat van Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, voorzitter van de VNG, in een brochure van VNG International over de ‘global goals’: de Sustainable Development Goals (SDG’s). In goed Nederlands:  de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De SDG’s zijn de opvolgers van de millenniumdoelen. In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties ze aangenomen als agenda voor de periode tot 2030.

De zeventien doelen zijn geformuleerd om een mondiale aanpak te realiseren voor oude en nieuwe problemen. Van armoedebestrijding tot klimaatverandering, van energie tot vrede en veiligheid en bestrijding van ongelijkheid. De Nederlandse regering heeft zich gecommitteerd aan de Global Goals, maar de duurzame doelen kunnen niet gerealiseerd worden zonder de specifieke inzet van gemeenten.

Het gemeentebestuur van Haarlem heeft de SDG’s opgenomen in het coalitieprogramma 2018/2022 Duurzaam doen.

De Stedenband Haarlem-Mutare werkt in haar programma aan een vertaling van de SDG’s in concrete zaken. Het door de EU gesubsidieerde project Duurzaam Haarlem in wereldperspectief (2018/2019) is hier een voorbeeld van.

Meer informatie:

Reacties zijn gesloten.