Duurzaam Haarlem

De Stedenband Haarlem-Mutare en debat- en cultuurpodium de Pletterij kregen eind 2018 van de EU samen een subsidie in het kader van het programma Frame, Voice, Report! Dat leidde tot het programma Duurzaam Haarlem in wereldperspectief. Eind februari start dit project met een serie Klimaatdebatten in de Pletterij.

Doel van het programma Frame, Voice, Report! is de vergroting van de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s – Sustainable Development Goals, oftewel: Global Goals). De Stedenband koos binnen dit project voor de thema’s ‘klimaat’ en ‘migratie’.

De gemeente Haarlem

Haarlem is sinds 2018 ‘Global Goals Gemeente’. Dat is mede te danken aan de succesvolle inzet van de Stedenband Haarlem-Mutare om de ‘duurzame doelen’  opgenomen te krijgen in het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. Volgens de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten behoort Haarlem zelfs tot de gemeenten die de duurzame doelen ‘omarmen’:  https://vng.nl/global-goals-in-het-coalitieakkoord

De Stedenband zet zich ervoor in dat de SDG’s vertaald worden in gemeentelijk beleid en concrete activiteiten. Haarlem heeft al meer dan een kwart eeuw een band met de stad Mutare in Zimbabwe, er liggen kansen voor beide steden.

Het project:

Een debatreeks over het klimaat, in de Pletterij. Vijf debatten,  de start was op woensdag 27 februari. In totaal vijf debatten; na de zomer zijn de resterende debatten gepland.

Een onderwijsproject voor het primair onderwijs: Een reis voorbij de Evenaar. Naar verwachting vanaf april.

Diverse tentoonstellingen op het gebied van circulaire kunst oftewel kunst uit ‘afval’. Met Haarlemse en Zimbabwaanse kunstenaars.

Een onderzoek naar migratie binnen Zimbabwe als gevolg van het veranderende klimaat.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.