Onderwijs

Vele jonge Haarlemmers en hun ouders maken in de loop der jaren kennis met Zimbabwe via het onderwijs. De Stedenband werkt daarbij regelmatig samen met het NME (Natuur- en Milieueducatie) om het begrip duurzaamheid concreet te maken.

Actueel

 • 2019: Een reis voorbij de evenaar.
  Lesprogramma, opvolger van Een reis naar Mutare. Kinderen op een persoonlijke, concrete en interactieve manier een goed beeld van een andere wereld geven. Past prima binnen de vakken wereldoriëntatie en wereldburgerschapsontwikkeling. Programma is ingebed in Duurzaam Haarlem in wereldperspectief.
 • 2016 – 2019 : Citizen School.
  Samen met Europese partners hebben we een Serious Game voor het middelbaar onderwijs (15 – 18 jaar) in Europa gemaakt. In twee ‘tiendaagsen’ ontwikkelde een dertigtal studenten uit België, Ierland, Polen en Portugal digitale gameconcepten.

  • Doel:Jongeren gamend via de interactieve app aan het denken en discussiëren zetten over thema’s als nationaal en Europees burgerschap, interculturaliteit, tolerantie en wederzijds respect.
  • Wie in Haarlem?Begeleiding door een docent van Het Schoter en de projectcoördinator van de Stedenband.
  • Tijdsplan:Gestart in 2016, beschikbaar september 2019.

Zie het project:citizenschool.eu|

 • 2019-2022: Citizen Games.
  Samen met Europese partners maken we twee Serious Games voor het middelbaar onderwijs (12 – 18 jaar) in Europa. In twee ‘tiendaagsen’ ontwikkelde een studenten uit België, Duitsland, Ierland, Polen en Portugal digitale gameconcepten.
  • Doel: Jongeren gamend via de interactieve app aan het denken en discussiëren zetten over thema’s als nationaal en Europees burgerschap, interculturaliteit, tolerantie en wederzijds respect.
  • Tijdsplan: Gestart in 2019, beschikbaar september 2021.
  • Zie het project: www.citizensgames.eu
  • Zimsurf:Digitaal interactief schoolplein voor middelbare scholieren.
  • Inzamelingsacties:Scholen in Haarlem en omgeving kunnen geld inzamelen op een door henzelf verzonnen en geïnitieerde wijze als steun voor projecten van de Stedenband.

Een kwart eeuw onderwijsactiviteiten

 • Een reis naar Mutare (in 2018 geactualiseerd tot Een reis voorbij de evenaar): Onderwijsproject met leskisten voor de verschillende groepen op de basisschool. Ontwikkeld door medewerkers van de Stedenband en mensen uit het onderwijs. Sinds 2002 succesvol ingezet op scholen in Haarlem en omstreken. Een kennismaking van twee weken met het leven van alledag in een Afrikaans land.
 • Zimquest:Interactief onderwijsprogramma voor het voortgezet onderwijs, deels virtueel. Een strijd van teams met Haarlemse en Zimbabwaanse scholieren tegen andere ‘gemengde’ teams. De digitale uitwisseling is driemaal gevolgd door uitwisselingen.
 • WakaWakalampjes:Inzamelingsacties van leerlingen op basisscholen. In 2014 zijn zeshonderd van deze ledlampjes op zonne-energie naar kinderen in Mutare gegaan. Concrete link met het thema duurzaamheid.

 

 

 

 

 • Back to basic programma’s: Zimbabwaanse spelletjes, met eenvoudige middelen een-op-een overgezet naar Nederlandse basisscholen.
 • Vakonderwijs:De Stedenband had twintig jaar lang warme banden met de stichting Kura Uone. De stichting zette zich tot januari 2019 in Zimbabwe in voor vakonderwijs voor kansarme vrouwen.

Reacties zijn gesloten.