Huisvesting

Samen met de gemeente Haarlem en de corporaties is vanaf eind jaren negentig gewerkt aan de bouw van betere huizen voor mensen met een laag inkomen in de townships Hobhouse en Chikanga (Magamba Road) in Mutare. Dat is begeleid door de werkgroep (later stichting, inmiddels niet meer bestaand) huisvesting, met als Mutarese counterpart de Haarlem Mutare Housing Foundation Trust. De Haarlemse ideeën over stadsvernieuwing worden als een blauwdruk voor wijken in Mutare gebruikt. Huisvesting wordt meer dan ‘stenen stapelen – het betekent ook wijkopbouw.

Actueel

De projecten uit het verleden worden zelfstandig voortgezet door de zusterorganisatie in Mutare. De Mutarese tak van de Stedenband faciliteert met het leveren van cement aan de bewoners.

Een kwart eeuw huisvesting

  • Hobhouse. Bouw van 220 woningen in de wijk Hobhouse (2004 gestart). Grote financiële hobbels (enorme geldontwaarding!), financiering via leningen en revolving fund. De Haarlemmers zorgen voor een materialenfonds voor cement en (uitleen van) gereedschap, lokale vaklui begeleiden de zelfbouw. Resultaat: een wijk van samenwerking, met een wijkraad, een gemeenschapshuis, een bibliotheek en bewonersavonden.
  • Magamba Road (wijk Chikanga). Woningbouwplannen lopen stuk op maatschappelijke ontwikkelingen en het verbod van het Nederlandse ministerie op ondersteuning van dit soort projecten door corporaties. Daardoor kan een groot bouwproject niet meer met financiering van het Nederlandse fonds voor bouwprojecten in het Buitenland (Dutch Institute Garantee of Housing) gerealiseerd worden. Architect Joeri van Ommeren trekt zich noodgedwongen terug. De woningen in die wijk zijn door de bewoners zelf gefinancierd en gebouwd.
  • Community center Magamba Road (wijk Chikanga). In 2016 gerealiseerd, dankzij diverse financieringsbronnen. Een project van architect Joeri van Ommeren, voorbeeld van toegepaste energiewinning en kennisoverdracht aan werklui ter plekke. Geen zonnepanelen voor de airco, koelte dankzij technische foefjes in de bouwconstructie. Het gebouw is verhuurd aan scholen en kerken. http://vo-a.nl/projects/ChikangaCommunityCenter

Reacties zijn gesloten.