Gezondheid

De Stedenband was vooral actief op twee terreinen: steun aan de thuiszorg (home based care) en aan ‘peer education’ voor jongeren over seksualiteit en hiv. Haarlemmers steunden de bouw van een ouderencentrum.

Actueel

Op dit moment zijn er geen actuele ontwikkelingen. Van 2002 tot 2015 werd dit project mede gefinancierd door het ICCO (Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp), maar dat is gestopt in verband met het beleid van de landelijke overheid. De projecten uit het verleden worden zelfstandig doorgezet door de gemeente Mutare.

Een kwart eeuw gezondheidszorg

  • Thuiszorg Gratis zorg en steun bij veelal terminale (aids)patiënten thuis. Hulp bij verzorging en huishouding, sociale en emotionele steun en voorlichting over algemene patiëntzorg, gezonde voeding, hygiëne en infectiebestrijding. Financiering vanuit de gemeente Mutare (vier beroepskrachten) en de Stedenband (voor de ‘caregivers’, bijeenkomsten, cursussen en kleding).
  • Peer education Voorlichting voor jongeren door jongeren. Aanvankelijk gericht op training jonge voorlichters in het Teen HIV Prevention Programme (THPP). Verbreed tot bewustwording en gedragsverandering, empowerment en kweken van zelfvertrouwen. Peereducators zijn overal actief waar veel jongeren zijn: jongerencentra, klinieken, sport en evenementen, vaak parallel aan het werk van de sportleaders. De Stedenband heeft hierbij regelmatig samengewerkt met het Haarlemse jongerencentrum Flinty’s.
  • Bejaardenoord Zororai Inzameling van geld voor huisvesting van hulpbehoevende ouderen zonder familie. Een initiatief van de regenten van het Haarlemse Frans Loenenhofje samen met Haarlemse en Mutarese organisaties. De (toen nog) student Job Spits maakt in 2014 een sportprogramma voor de ouderen als stagiair van de Stedenband.

Reacties zijn gesloten.