Duurzaamheid

De Stedenband zet met voorlichting en educatie in op duurzaamheid en milieu. Daardoor ontstaat kruisbestuiving met diverse andere terreinen. Samen met het NME Haarlem (Natuur- en Milieueducatie) betrekt ze de jeugd bij projecten, lesprogramma’s en acties.

Actueel

2019: Duurzaam Haarlem in Wereldperspectief

 • Voorlichtingsproject in Haarlem. Met subsidie uit het Europese subsidieprogramma Frame, Voice, Report! voor maatschappelijke organisaties, via Wilde Ganzen.
 • Thema’s: Klimaat en migratie.
 • Doel: Vergroting kennis van en betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de VN onder EU-burgers. De Global Goals staan expliciet in het coalitieakkoord van het Haarlemse gemeentebestuur. De Stedenband levert een praktische vertaling.
 • Activiteiten:
  • Verdieping en actualisering van het onderwijsprogramma voor basisscholen en middelbaar onderwijs.
  • Klimaatdebatten samen met debatcentrum de Pletterij.
  • Reizende expositie.
  • Ontmoetingen tussen migranten en Haarlemse burgers via de Wereldkeuken en de Wereldtuin.
  • Werkbezoeken Mutarese partners en deskundigen.

Een kwart eeuw duurzame activiteiten

 • 1992: ‘Kijken naar de rijken’. De Haarlemse variant van dit project van WISE (World Information Service on Energy). Wetenschappers uit andere delen van de wereld geven hun visie op duurzaamheid in Nederland.
 • Jaren negentig: Milieu. Hulp aan het Health Department in Mutare op milieugebied; werkbezoeken over en weer.
 • 1995: Milieu. Gezamenlijk afvalstoffenplan.
 • 1997: Gevaarlijk afval. Landelijke conferentie in Zimbabwe over gevaarlijk afval, samen met het Engelse Tameside en het Tsjechische Svetla.
 • Alle jaren: Onderwijs. Milieu als item in diverse programma’s op scholen, zoals Een reis naar Mutare (nu: Een reis voorbij de evenaar), activiteiten rond WakaWakalampjes en gierzwaluwen.

Reacties zijn gesloten.