De Klimaatcoalitie en de Gemeenteraadsverkiezingen 

Zaterdag 12 maart stond de Haarlemse Klimaatcoalitie bij de verkiezingsmarkt in het centrum van Haarlem. De stedenband Haarlem-Mutare maakt samen met vijf andere Haarlemse organisaties deel uit van deze Haarlemse Klimaatcoalitie.

Even terugkijken. Het is komende zaterdag alweer een jaar geleden dat de Klimaatcoalitie Haarlem op het Vlooienveld tegenover het Provinciehuis een demonstratieve bijeenkomst organiseerde met 500 deelnemers (het maximale aantal i.v.m. Corona)

Vijftig Haarlemse bedrijven, organisaties en instellingen hadden zich samen georganiseerd en wisten samen een duidelijk signaal af te geven aan de Haarlemse politieke partijen om aandacht te gaan hebben voor de klimaatbedreigingen die op ons afkomen. De Klimaatcoalitie presenteerde voorjaar 2021 een Tienpuntenplan dat 2 juli met een Klimaatmanifest werd aangeboden aan de fracties. Dit kunt u nalezen op: https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/wp-content/uploads/Manifest-klimaatrechtvaardig-Haarlem-juni-2021-Definitief.pdf

We hebben kunnen constateren dat in de programma’s van de diverse partijen de klimaatonderwerpen belangrijker zijn geworden en we zullen hen kritisch volgen op hun stemgedrag in de komende periode.

Ook werd er onlangs een Klimaatkieswijzer door de klimaatcoalitie gemaakt. Alle moties die over klimaat en groen zijn ingediend zijn geturfd op het stemgedrag en vastgelegd in 24 stellingen. Aan de hand van de site https://haarlem.kiesklimaat.nl kunt u het stemgedrag van de partijen vergelijken met uw eigen keuzes. Waar nodig is aan de hand van commentaar van de betrokken partijen een en ander bijgesteld. En om ook de nieuwe partijen bij deze verkiezingen een podium te geven hebben ook zij een bijdrage kunnen leveren!

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.