Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Home

Welkom bij de Stedenband Haarlem-Mutare

Voortgang bouwproject

von (bep) am Aug 01 2016

Het project in Magambaroad, in het Mutarese stadsdeel Chikanga, is een vervolg op een vergelijkbaar project in de wijk Hobhouse, dat vanaf 2000 loopt en geldt als een groot succes.

Het project in Magambaroad kan verwezenlijkt worden voor ca.  €. 37.000,00. De bouw wordt gefinancierd met resterende middelen van de Stichting Huisvesting Haarlem-Mutare, een bijdrage van Wilde Ganzen van € 12.250,- en finciële steun van Rotary Haarlem. De realisatie vindt plaats onder supervisie van Wilde Ganzen. De jonge Haarlemse architect Joeri van Ommeren en zijn collega Peter van Buuren tekenden voor het ontwerp van de huizen. In maart zijn zij naar Mutare afgereisd om de laatste voorbereidingen te treffen en toe te zien op een succesvolle start van de bouwwerkzaamheden. In dit filmpje wordt een indruk gegeven van het verloop van de bouw. Als er in dit tempo wordt doorgewerkt, zal het niet lang meer duren voordat het community center klaar voor gebruik is!

Om het project in Hobhouse te realiseren werd in Mutare de Haarlem-Mutare Housing Trust opgezet, met ondersteuning van de Stedenband. De Housing Trust bouwde 220 woningen voor gezinnen met een laag inkomen, alsmede een buurthuis en een bibliotheek. Deze bibliotheek wordt onder meer gebruikt door de leerlingen van de enige basisschool in het stadsdeel, de Sacred Heart School.

Moeizame aanloop

Speciaal om het nieuwe project mogelijk te maken werd hier te lande de Stichting Huisvesting Haarlem-Mutare in het leven geroepen, waarbij enkele woningbouwverenigingen hun ondersteuning toezegden. Als gevolg van het veranderende politieke klimaat in Nederland zag het er even naar uit dat het project op losse schroeven zou komen te staan. Er ontstond een uitvoerige discussie omtrent de kerntaken van woningbouwverenigingen, die uitmondde in een nieuwe wet op de volkshuisvesting. Nadat de Haarlemse corporaties zich vanwege de nieuwe wetgeving noodgedwongen moesten terugtrekken, was de opheffing van de stichting onafwendbaar.

Gelukkig bleek de Haarlem-Mutare Housing Trust veerkrachtig genoeg om het project in eigen beheer uit te voeren. Dankzij de opbrengsten uit een aantal activiteiten, zoals verkoop van cement en verhuur van een deel van de bibliotheek in Hobhouse, kan de organisatie zich grotendeels zelf bedruipen.

                                         

 

Back