Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Home

Welkom bij de Stedenband Haarlem-Mutare

Subsidie voor onderwijsproject

von (bep) am Aug 01 2016

De Stedenband werk dezer dagen met een aantal andere organisaties aan een vernieuwend en internationaal onderwijsproject. Onlangs hebben we voor de tweede keer subsidie aangevraagd bij de Europese Commissie, die met het stimuleringsprogramma Erasmus+ een belangrijke rol vervult in het bevorderen van samenwerking binnen het onderwijs in EU-lidstaten. Na een eerdere teleurstelling bereikte ons vorige week het heuglijke nieuws dat de nieuwe aanvraag is gehonoreerd. Geweldig nieuws dus! Erasmus+ bestaat uit drie actielijnen of Key Actions: Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling. De aanvraag voor ons onderwijsproject valt binnen de categorie van de strategische partnerschappen.

Het partnerschap is dus ‘strategisch’ genoeg bevonden door de Europese Commissie. Dit is ongetwijfeld mede te danken aan het internationale karakter van het samenwerkingsverband. Naast de Stedenband bestaat dit namelijk uit twee buitenlandse non-gouvernementele organisaties (Le Partenariat en Studio Globo) en twee onderwijsinstellingen (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en de Universiteit van Dundalk in Ierland). Het project behelst de ontwikkeling van een serious game op het gebied van interculturalisme en respect voor de medemens. De studenten van de onderwijsinstelling zullen de games bouwen. Het is de bedoeling dat er een wisselwerking ontstaat tussen de studenten die de game ontwikkelen en de doelgroep, bestaande uit scholieren van 15 tot en met 18 jaar en hun docenten. De game zal in ieder geval draaien om (wereld)burgerschap, maar de precieze thema's staan nog niet vast; deze worden namelijk door de scholieren bepaald. De leerlingen zullen een aantal conceptgames beoordelen, waarna afgaande op hun voorkeuren en ervaringen een aantal van de concepten verder zal worden ontwikkeld tot een volwaardige, gebruiksklare serious game.

Le Partenariat is een in Lille gevestigde ontwikkelingsorganisatie die allerlei projecten uitvoert in Senegal, Marokko en Frankrijk. Deze ngo is voortgekomen uit de stedenband tussen Lille en Saint-Louis (Senegal) die in 1981 werd ingesteld. In de beginperiode beperkte Le Partenariat zich tot de verwezenlijking van ontwikkelingsprojecten in Saint-Louis en de rest van Senegal. In de loop der jaren verbreedde de organisatie haar werkzaamheden en begon zij projecten in Marokko alsmede onderwijsprojecten in Frankrijk te organiseren. Studio Globo  is een Belgische ngo die gespecialiseerd is in ontwikkelingseducatie. Zij bieden onderwijsprogramma's waarbij leerlingen leren omgaan met diversiteit, duurzaamheid en solidariteit.

De Stedenband heeft een rijke traditie op het gebied van onderwijsprojecten, die er voornamelijk op gericht zijn de horizon van kinderen te verbreden en zo wereldburgerschap te bevorderen. De tijd waarin wij leven kenmerkt zich door verregaande globalisering en een almaar groeiende vluchtelingenproblematiek. Het is daarom des te belangrijker dat de Europese burger, en in het bijzonder de jeugd, op het leven in een multiculturele samenleving wordt voorbereid. Hierbij is onderwijs volgens ons van cruciaal belang. Wanneer mensen vroeg in hun leven kennismaken met andere culturen en de daarbij passende waarden en gebruiken, slinkt de kans dat zij zich later verliezen in racisme en vijandigheid tegen buitenlanders en andersdenkenden.

 

Back


Commentaren

Jan 23 2017

Jos Slenter

Hartelijk gefeliciteerd met deze subsidie van de grootste bureaucratie van de wereld. Ongelooflijk dat jullie dit voor elkaar hebben gekregen !

groet,

Jos Slenter