Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Home

Welkom bij de Stedenband Haarlem-Mutare

Stedenband werkt mee aan Europees onderwijsproject

von (bep) am Mar 07 2016

De Stedenband heeft een rijke traditie op het gebied van onderwijsprojecten, die er voornamelijk op gericht zijn de horizon van kinderen te verbreden en zo wereldburgerschap te bevorderen. De tijd waarin wij leven kenmerkt zich door verregaande globalisering en een almaar groeiende vluchtelingenproblematiek. Het is daarom des te belangrijker dat de Europese burger, en in het bijzonder de jeugd, op het leven in een multiculturele samenleving wordt voorbereid. Hierbij is onderwijs volgens ons van cruciaal belang. Wanneer mensen vroeg in hun leven kennismaken met andere culturen en de daarbij passende waarden en gebruiken, slinkt de kans dat zij zich later verliezen in racisme en vijandigheid tegen buitenlanders en andersdenkenden.

Samen met een aantal andere organisaties wordt gewerkt aan een vernieuwend en grensoverschrijdend onderwijsproject, waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij de Europese Commissie. Naast de stedenband bestaat dit samenwerkingsverband uit twee non-gouvernementele organisaties (Le Partenariat en Studio Globo) en twee onderwijsinstellingen (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en de Universiteit van Dundalk in Ierland). Het project behelst de ontwikkeling van een serious game op het gebied van interculturalisme en respect voor de medemens. De studenten van de onderwijsinstelling zullen de games  Het is de bedoeling dat er een wisselwerking ontstaat tussen de studenten die de game ontwikkelen en de doelgroep, bestaande uit scholieren van 15 tot en met 18 jaar en hun docenten. De game zal in ieder geval draaien om (wereld)burgerschap, maar de precieze thema's staan nog niet vast; deze worden namelijk door de scholieren bepaald. De leerlingen zullen een aantal conceptgames beoordelen, waarna afgaande op hun voorkeuren en ervaringen een aantal van de concepten verder zal worden ontwikkeld tot een volwaardige, gebruiksklare serious game.

Le Partenariat is een in Lille gevestigde ontwikkelingsorganisatie die allerlei projecten uitvoert in Senegal, Marokko en Frankrijk. Deze ngo is voortgekomen uit de stedenband tussen Lille en Saint-Louis (Senegal) die in 1981 werd ingesteld. In de beginperiode beperkte Le Partenariat zich tot de verwezenlijking van ontwikkelingsprojecten in Saint-Louis en de rest van Senegal. In de loop der jaren verbreedde de organisatie haar werkzaamheden en begon zij projecten in Marokko alsmede onderwijsprojecten in Frankrijk te organiseren.

Studio Globo is een Belgische ngo die gespecialiseerd is in ontwikkelingseducatie. Zij bieden onderwijsprogramma's waarbij  leerlingen leren omgaan met diversiteit, duurzaamheid en solidariteit.

Back