Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Home

Welkom bij de Stedenband Haarlem-Mutare

Wat heeft de Stedenband gedaan.

von (bep) am Aug 29 2013

ALGEMEEN:

De Stedenband is ontstaan uit het besef dat een noord-zuid relatie op lokaal niveau een waardevolle aanvulling is op nationaal beleid, omdat bepaalde vormen van samenwerking zich nu eenmaal beter voor het plaatselijk niveau lenen. Hierbij gaat het om gerichte en kleinschalige vormen van samenwerking en om de inzet van know-how.

In dat kader hebben uitwisselingen plaatsgevonden van collega tot collega, o.a. op het terrein van afvalverwerking en sport. (zie ook het werk van VNG International, dat van dezelfde filosofie uitgaat) Think Globally, Act Locally dat aan de Haarlemse bevolking een venster op de wereld biedt dat niet alleen zichtbaar maakt hoe een samenleving in bv. Afrika eruit ziet, maar ook mondiale problemen vertaalt tot concrete handelingsmogelijkheden.

Sinds Haarlem in 2008 Millenniumgemeente werd is het accent sterkt op Klimaatbeleid gelegd als invulling van het 7e millenniumdoel. Aan doelen die samenhangen met een betere positie van mensen in ontwikkelingslanden is geen expliciete invulling gegeven, behalve indirect door de subsidie aan de Stedenband (o.a. doelen 1 en 6). Venster op de wereld Haarlem-Mutare vertaalt de Millenniumdoelen in Haarlem en Mutare in concrete activiteiten:

* In schooljaren 2012/2013 en 2013/2014 deden14 basisscholen mee met het onderwijsprogramma een reis naar Mutare en was er een koppeling met 11 scholen in Mutare

* In 2012-2014 vonden in beide steden een aantal activiteiten plaats rond klimaat / milieu waarbij het WAKAWAKA zonnelampje en de trekvogel de Gierzwaluw (broedt in Haarlem en overwintert in Mutare) werd gebruikt als aanleiding.

 

Onder meer:

-Tentoonstelling in Bibliotheek Haarlem-Noord, NME centrum ter Kleef, De Waag, i.s.m. KZOD, theatervoorstelling in Toneelschuur, lessen op school (naast Reis naar Mutare)

-Gezamenlijke sportactiviteiten in Haarlem en Mutare (Challenge Day 2001,2005, 2007,2010) zie ook factsheet sport Subsidiemotor - -Gezondheidsproject Mutare HIV-preventie -Relatie met ICCO sinds 2003.

 

Huidig 3 jarig contract van 75.000, looptijd 2013 t/m 2015 -Sinds 2001 diverse subsidies van Nederlandse Ambassade in Harare

Dit jaar 12.500 US dollar voor geld genererende activiteit t.b.v. hiv-voorlichting door jongeren toegekend -Sinds 2011 relatie met Achmea Foundation. In 2012, 47.500,- besteed, aanvraag 2014-15 in voorbereiding

* Overige donoren 2012-2013 1% club eur 5000,-, wilde ganzen eur. 14.331,- Prins Bernhard cultuurfonds eur 5000,-, Haarlemse scholen in 2013 samen eur 19.000,-, NCDO 50.000,- Voorheen ook bijdragen van o.m. Rode Kruis Haarlem, MSD, NCDO, RABObank, VSBfonds, Explore, Ruigrokstichting, VNG, VWS, HIVOS, Johan Cruijff Foundation, De Haarlemse woningcorporaties, particulieren

* EU programma's Global Quest en anderen in 2014 en 2015 aanvragen ontwikkeld met Europese partners rond wereldburgerschap en onderwijs Stage en uitwisseling * Haarlem-Mutare is erkend leerbedrijf door: Calibris, COG, Kenwerk * Stageplek in Nederland voor studenten van Novacollege, INHOLLAND, CIOS, PABO, ALO, HvA, Haagse Hogeschool * Stageplek in Zimbabwe voor studenten van CIOS, INHOLLAND, PABO, HvA Culturele Samenwerking * Tentoonstellingen in o.m. ABC architectuurcentrum/de Waag/MCH/Grote Kerk/Stationsplein/Refter * Beeldentuin Spaarnoog 2007 tot heden (18 kunstenaars en 40 beelden) * Schildering Amigo Bonday onder Lange Brug

* Samenwerking met kunstenaarsverenigingen in Haarlem en Mutare * Lid van Artist in Residence Maatschappelijke impact projecten in Mutare.

Uit alle evaluaties blijkt dat de maatschappelijke impact van de projecten van Haarlem-Mutare een grote impact hebben in het verbeteren van de positie van de bevolking in Mutare Zimbabwe. De samenwerking wordt daar gezien en hoog gewaardeerd.

Back