Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Home

Welkom bij de Stedenband Haarlem-Mutare

Jubileumboek in de maak

von (bep) am Sep 30 2017

De Stedenband bestaat een dezer dagen alweer 25 jaar. Een dezer dagen...want een exacte oprichtingsdatum is niet bekend. Dit verschaft ons enige speling bij de organisatie van het verjaardagsfeest, want dat er aanleiding is voor een feestje staat wat ons betreft buiten kijf. Dit najaar wordt de laatste hand gelegd aan een jubileumboek waarin wordt teruggeblikt op een kwart eeuw samenwerking tussen Haarlem en Mutare. Het boek zal begin 2018 op feestelijke wijze worden gepresenteerd.

In het boek komen vele (oud-)medewerkers aan het woord over de succesvolle projecten die in deze periode zijn uitgevoerd. Omdat enige introspectie niet wordt geschuwd is er ook ruimte voor kritische kanttekeningen en bespiegelingen over het bestaansrecht van de Stedenband. Daarnaast is er volop aandacht voor de mogelijkheden die het heden en de toekomst bieden voor bestendiging van de vriendschapsband. Ook de komende vijfentwintig jaar kunnen we heel veel van elkaar leren. In de aanloop naar de verschijning van het boek is een flyer gedrukt die de komende maanden zal worden verspreid. Het boek is via voorintekening voor een zacht prijsje te verkrijgen. Twijfel dus niet en verzeker je zo snel mogelijk van een exemplaar.

Back