Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Home

Welkom bij de Stedenband Haarlem-Mutare

Jubilerende Rotaryclub steunt Stedenband

von (bep) am May 01 2016

De stedenband Haarlem-Mutare heeft in het staddeel Hobhouse een succesvol woningbouwproject uitgevoerd. Naast 220 woningen voor gezinnen met een laag inkomen staan hier nu ook een drukbezocht buurthuis en een bibliotheek. De bibliotheek wordt ook gebruikt door de leerlingen van de enige basisschool in het stadsdeel, de Sacred Heart School. De woningbouwtak van onze Mutarese zusterorganisatie (De Mutarese stichting Mutare-Haarlem Housing Trust Foundation)  is hiervan de eigenaar. Met een aantal activiteiten zoals verkoop van cement en verhuur van een deel van het gebouw kan men zelfvoorzienend werken zonder bijdragen uit Nederland.                                                                                                                                

Nieuw woningbouwproject en gemeenschapscentrum                                                                                                    

De Stedenband heeft als vervolg op het succesvolle project in Hobhouse een nieuw woningbouw-/gemeenschapsproject ontwikkeld in Stadsdeel Chikanga in de wijk Magambaroad. Dit woningbouwproject wordt nu in eigen beheer van onze zusterorganisatie samen met de bewoners uitgevoerd.                                

Community Center Magambaroad                                                                                                                                   

Spil van de activiteiten rond de zelfbouw van de woningen kan het community center worden. Hiervoor is door ons een projectplan geschreven en hebben de Nederlandse bouwkundige Peter van Buuren en de Haarlemse architect Joeri van Ommeren pro deo een bouwplan gemaakt. De bouwkosten voor dit project bedragen zo'n €37.000,-. Er is een subsidiecontract afgesloten met Wilde Ganzen, die voor de bouw een bedrag toegezegd hebben van €. 12.250,- mits wij als Stedenband zelf een bijdrage leveren van €24.500,-.  Dit is inmiddels gelukt. In een tweede fase willen we zonnepanelen op het dak leggen om zo de energie te leveren voor de wijk. De bijdrage van de Rotary Haarlem is een belangrijke stap om het community center te realiseren en als vervolg het zonnedak te realiseren. We verwachten dat er dit jaar met de bouw wordt begonnen.

 

                                

 

Back