Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Home

Welkom bij de Stedenband Haarlem-Mutare

Het jaarverslag 2015

von (bep) am Feb 10 2016

2015 was voor de Stedenband Haarlem-Mutare een heel moeilijk jaar. In februari van vorig jaar besloot het gemeentebestuur de subsidie in 2016 te zullen beëindigen. De pogingen om dit, onder meer via de rechter, te verhinderen zijn tot nu toe vruchteloos gebleken. De Stedenband bestaat nog steeds, maar heeft vanwege het wegvallen van de subsidie aanzienlijk moeten inkrimpen. Het vertrouwde kantoor in De Pletterij is weliswaar bijna onherkenbaar veranderd, maar hoefde gelukkig niet te worden verlaten. De nieuwe huurder, Studio Alloy, bleek namelijk bereid twee werkplekken ter beschikking te stellen van de Stedenband. Dik Bol, die als coördinator al jarenlang de enige betaalde kracht was, moest helaas per 1 januari 2016 officieel worden ontslagen. Desondanks blijft hij zich als vrijwilliger onvermoeibaar inzetten voor de Stedenband. Ook oud-onderwijzer Kees van Dooren, die zich bij de Stedenband vooral bezighoudt met het onderwijsproject Een reis naar Mutare, is nog zeer regelmatig te vinden aan de Lange Herenvest. Waarvoor hulde, heren!

De nieuwe situatie brengt helaas met zich mee dat we de organisatie in Mutare in 2016 niet langer financieel kunnen ondersteunen. Een ander spijtig gevolg van de subsidiestop is dat de Stedenband voorlopig geen stageplekken meer kan aanbieden. De laatste jaren was het een komen en gaan van stagiairs, die allemaal een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de vele projecten van onze organisatie.

2015 kende ook lichtpuntjes. Veel langlopende projecten in Mutare bewezen ook vorig jaar hun waarde. In het najaar een groot aantal gierzwaluwkasten opgehagen aan de schhorsteen van De Pletterij. Het is nu afwachten of hier komend voorjaar een kolonie van gierzwaluwen zal ontstaan. Wij hopen het zeer!

In het jaarverslag 2015 kan je lezen wat de Stedenband vorig jaar allemaal voor elkaar heeft gekregen.

Back