Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Home

Welkom bij de Stedenband Haarlem-Mutare

Project Reis naar Mutare

von (bep) am Mar 14 2013

“Een Reis naar Mutare”

 

 

In Haarlem en omstreken wordt sinds 2002 met veel succes het project “Een Reis naar Mutare” op basisscholen uitgevoerd. Het project is ontwikkeld door medewerkers van de Stedenband Haarlem-Mutare en mensen uit het onderwijs. Recent is het lesmateriaal weer vernieuwd.
De leerlingen worden op diverse manieren geïnformeerd en krijgen zo een goed beeld van die andere wereld op een heel persoonlijke en concrete manier. De kinderen leren de overeenkomsten en de verschillen kennen op een interactieve en boeiende wijze. Deze kennis past prima binnen de vakken wereldoriëntatie en wereldburgerschapsontwikkeling.
Zowel in Haarlem als in Mutare wordt daarbij tevens het thema duurzaamheid gepresenteerd aan de hand van praktische en toegankelijke voorbeelden als de Haarlemse WakaWaka Led-lampjes op zonne-energie. In alle groepen worden de kinderen aan de andere kant van de wereld met foto’s en filmpjes geïntroduceerd. De scholen in Haarlem en omgeving kunnen geld inzamelen op een door henzelf verzonnen en geïnitieerde wijze voor het project 100 Faces van de Stedenband in Mutare, 100Faces en materiaal op het gebied van duurzaamheid en duurzaamheidseducatie voor de kinderen en hun gezinnen in Mutare.

 

 

 

 

“Kinderen en hun leefomgeving”

 

 

In de groepen 7 en 8 kan worden gekozen voor een extra verdieping van de lesstof over duurzaamheid.

Met deze extra verdieping wordt hen wat meer over duurzaamheid verteld. Er wordt gevraagd in groepjes hun eigen leefomgeving te onderzoeken, te beschrijven en , hoe klein ook, te verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Tijdens de tweede klassikale bijeenkomst van deze groepen 7 en 8 gaan we dat bespreken. De Stedenband maakt hiervan een samenvatting in het Engels voor de kinderen in Mutare.

Aan de scholen in Mutare vragen we of ze een samenvatting willen maken van het project.
De leerlingen van alle groepen maken zodoende laagdrempelig kennis met een ander deel van hun wereld en leren op een positieve manier over duurzaamheid. Uw school is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit project.

 

 


Dit project komt tot stand door een samenwerking van de Stedenband Haarlem-Mutare,
het NME-Centrum, de Groene Mug en van Zon Advies. Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met projectleiders Kees van Dooren van de Stedenband, keesvandooren@gmail.com , Tel.: 023 5324008.

Of Ronald van Zon, rpvanzon@planet.nl ,  Tel : 023 5492719

 

Back