Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Home

Welkom bij de Stedenband Haarlem-Mutare

Duurzaam Haarlem in wereldperspectief

von (bep) am Sep 13 2018

De subsidie voor het voorlichtingsproject Duurzaam Haarlem in Wereldperspectief is afkomstig uit het Europese programma Frame, Voice, Report!. De stichting gaat tot de zomer van 2019 een aantal activiteiten organiseren rond de thema’s klimaat en migratie.

Het project omvat verdieping van het onderwijsprogramma voor basisscholen en middelbaar
onderwijs, klimaatdebatten in samenwerking met debatcentrum de Pletterij, een reizende
expositie en ontmoetingen tussen migranten en Haarlemse burgers via de Wereldkeuken en de
Wereldtuin. Er zijn twee werkbezoeken gepland met Mutarese partners en deskundigen.
Deze activiteiten dragen op een praktische manier bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen,
de Global Goals, die expliciet in het coalitieakkoord van het Haarlemse gemeentebestuur
staan.
 
De doelen van Frame, Voice, Report! sluiten naadloos aan op het onderwijsproject voor het middelbaar onderwijs
dat de Stedenband samen met Europese partners al enige tijd ontwikkelt rond migratie en
burgerschap.
 
Frame, Voice, Report! is een EU-subsidieprogramma voor maatschappelijke organisaties met
als doel de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen onder EU-
burgers te vergroten. Er doen partners uit zeven landen mee. In Nederland is dat Wilde
Ganzen, dat met de inzet van particuliere initiatieven het publiek wil informeren over de
vooruitgang in de wereld en het bestaande negatieve wereldbeeld wil doorbreken.
In de eerste ronde waren er 53 aanvragen uit Nederland en België. Hiervan kwamen er 46 in
aanmerking voor beoordeling en daarvan bleven er zestien (acht Nederlandse en acht
Belgische) over, waaronder het project van de Stedenband Haarlem-Mutare. De gehele
aanvraag van de stichting werd gehonoreerd en scoorde hoog. De deelnemers ontmoeten
elkaar regelmatig onder auspiciën van Wilde Ganzen voor trainingen en uitwisseling van
ervaringen.

Back