Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Home

Welkom bij de Stedenband Haarlem-Mutare

'Don't worry, just laugh'

von (bep) am May 19 2016

Eén van de partners die meewerken aan de tentoonstelling is Kata Kata, een Afrikaans cartoontijdschrift dat zetelt in Almere. Daar staat het huis van Ogo Ubabukoh, die het tijdschrift vier jaar geleden oprichtte en sindsdien actief is als drijvende kracht en hoofdredacteur. In de aanloop naar de Stripdagen sprak de Stedenband met de geboren Nigeriaan.

In welke landen zijn jullie actief?

‘Ons hoofdkantoor staat in Almere. Daarnaast hebben we kantoren in Uganda en Rwanda. Momenteel staan we op het punt om vestigingen te openen in Malawi, Kenia en hoogstwaarschijnlijk ook in Senegal. We werken samen met een aantal ngo’s, die ons tijdschrift als een goed vehikel zien om hun boodschap over te brengen. Zij beseffen ook dat beelden soms meer zeggen dan woorden. Ook voor mensen die niet kunnen lezen zijn cartoons vaak goed te begrijpen. Voor ngo’s zijn cartoons een heel belangrijk hulpmiddel.’

Binnenkort brengt Ubabukoh een bezoek aan enkele Afrikaanse landen, waaronder Kenia en Malawi, om de oprichting van nieuwe kantoren voor te bereiden en te inventariseren waar Kata Kata nog meer actief kan worden. Kata Kata is in Nederland, Uganda en zelfs hier en daar in de Verenigde Staten als papieren tijdschrift verkrijgbaar. Voor de wereldwijde verspreiding is het magazine evenwel niet afhankelijk van deze papieren uitgave. Veruit de grootste schare lezers wordt namelijk via het online magazine bereikt. Via de website genieten bezoekers uit meer dan vijftig landen van de cartoons van Kata Kata.

Volgens Ubabukoh kan je tegenwoordig dan ook niet meer zonder het internet. Om het bereik van Kata Kata verder te vergroten benut hij daarom ook de mogelijkheden van Facebook, Instagram en YouTube. Daarnaast verloopt de communicatie tussen Ubabukoh en de cartoonisten voornamelijk online. Momenteel publiceert Kata Kata werk van vier tekenaars uit verschillende Afrikaanse landen, wat e-mail tot een onmisbaar hulpmiddel maakt.

 

                                                                                       

 

Hoe zie je de toekomst voor Kata Kata?

‘Kata Kata moet een gevestigde naam worden en doorgaan met het aankaarten van problemen waar veel Afrikaanse landen mee kampen, zoals ziektes en de achterblijvende vrouwenemancipatie. Maar Kata Kata wil ook laten zien wat er wel goed gaat in Afrika.’

Wat betekent Nederland voor Kata Kata?

‘In Nederland is men zeer begaan met het wel en wee van ontwikkelingslanden. Als je het mij vraagt moet Nederland blijven investeren in ontwikkelingshulp. Het moet alleen geen éénrichtingsverkeer zijn. Afrikanen moeten zelf de bereidheid tonen om hun leven te verbeteren en ervoor zorgen dat ontwikkelingshulp niet als verspilling van geld en moeite kan worden betiteld. Afrikanen moeten laten zien dat zij geven om hun toekomst. Het moet van beide kanten komen. Kata Kata wil die boodschap nadrukkelijk uitdragen.’

Een serieuze boodschap dus. Kata Kata behandelt dan ook serieuze onderwerpen. Dit betekent niet dat er in het tijdschrift geen ruimte is voor een lach. Integendeel. Volgens Ubabukoh kan je de problemen in het leven vaak het best met humor tegemoet treden: ‘Het leven is niet makkelijk en kent vele problemen. Humor is een goede manier om deze problemen op te lossen.

 

Back