Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Stedenband > Achtergond > Organisatie Haarlem

Maak kennis met de medewerkers

De Stedenband werkt met één vaste kracht en een aantal vrijwilligers. Daarnaast zijn er elk jaar veel stagiaires die helpen bij lopende en nieuwe projecten. Het bestuur in Haarlem bestaat uit zes leden die tien keer per jaar bij elkaar komen. Er is sinds 2012 ook een comité van aanbeveling, een waardevol hulpmiddel bij contacten voor potentiële sponsoren. Elco van der Geest is als ambassadeur verbonden aan de Stedenband.

 

Dik Bol, coördinator Serious Gaming

 

Tot 1 januari 2016 was Dik in loondienst van de stedenband en werden alle projecten in Haarlem zijn ontwikkeld onder zijn toezicht en bemiddeling. Vanaf 2017 coördineert Dik het Europese onderwijsproject  Serious Gaming als ZZPer. Dik is een opbouwwerker van beroep. Door zijn interesse in ontwikkelingssamenwerking is hij betrokken geraakt bij de activiteiten van de stichting. In 1999 werd hij actief als vrijwilliger voor het huisvestingsproject. Vanwege zijn expertise is Dik drie keer uitgezonden naar Mutare om dat project ter plaatse te helpen ontwikkelen. In februari 2002 werd hij de algemene coördinator van de Stedenband. Daarna is Dik nog 6 keer in Zimbabwe geweest op dienstreis of als delegatiebegeleider.

  

Kees van Dooren, medewerker onderwijsprojecten

 

Kees is actief voor de Stedenband vanaf januari 2012. Hij heeft ruim veertig jaar lesgegeven op de Veronicaschool in Haarlem. Kees probeert de scholen in Haarlem te interesseren voor de onderwijspakketten van de Stedenband. Door zijn inzet is het onderwijspakket "Reis naar Mutare" al op veel scholen geïntroduceerd. Daarnaast is hij bezig om scholen in Haarlem aan scholen in Mutare te koppelen, zodat de kinderen van beide steden de situatie in de andere stad leren kennen en wereldburgerschap ontwikkelen. Als onderdeel van dit project promoot hij het waka-waka-lampje.

 

Djordje Matic

 

Djordje is de teksten van deze website aan het vertalen in het Engels. Als alle teksten vertaald zijn, zal een Engelstalige versie van de site de lucht ingaan.

 

 

Huidige vrijwilligers 

Rien Boterman: Coördinator relaties met Mutare

Inge Crul: Eindredacteur van het jubileumboek 25 jaar stedenband haarlem-Mutare

Jaap Grupstra: Gierzwaluwproject, website en Europese subsidies

Floor Nussink: redacteur nieuwsbrief


 

 Bestuur Haarlem  Comité van Aanbeveling
 Anita de Jong  Jaap Pop
 Hans van der Velde  Rieks Swarte
 Floor Nussink  Hakim Traïdia
 Els Besse  Maurits Groen
 Rob de Nieuwe  Thijs Asselbergs
   Hanneke Besseling

 

 

 

Het kantoor is gevestigd aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem, in de Pletterij. Contact. 

 

 

 

 

Maak kennis met de medewerkers

 De stichting werkt met vrijwilligers en stagiaires. Dik Bol is de vaste kracht en coördinator.

 

 

 

Lees meer>