Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Stedenband > Achtergond > Ontstaan

Ontstaan Stedenband Haarlem-Mutare

In 1989 begon de aanloop naar de Stedenband. Els Besse (nu bestuurslid van de Stedenband) was aangesloten bij het Platform Derde Wereld. Dit platform bestond uit verschillende organisaties, zoals het Nicaragua Komitee Haarlem, Haarlem tegen Apartheid en de Wereld Winkel. Deze organisaties werden later verenigd in het Mondiaal Centrum, nu de Pletterij. Hier werd gepraat over het nut van een stedenband met een land in Afrika. Ook de Gemeente Haarlem vond dat er een stedenband tot stand moest komen. De toenmalige burgemeester was Elisabeth Schmitz. Zij was op dat moment ook voorzitter van Pax Christi (nu IKV Pax Christi, voor een vreedzame en democratische samenleving). Tijdens meerdere besprekingen kwam naar voren dat het ‘iets’ grenzend aan Zuid-Afrika moest worden. 

De keuze voor Zimbabwe en Mutare

Zimbabwe was een heel stabiel land op dat moment (1990). Zimbabwe is een land in ontwikkeling en met het toenemen van de welvaart, nemen ook de milieuproblemen toe. Verder was Zimbabwe als Frontlijnstaat direct betrokken bij de antiapartheidsstrijd. In Zimbabwe spreken ze Engels, wat de communicatie makkelijker maakt. Bovendien was er ook in Zimbabwe draagvlak voor een stedenband. De gemeente Haarlem wilde deze stedenband als speerpunt gebruiken voor het mondiale beleid, om zo ook een voorbeeld te geven aan andere organisaties of particulieren.  

Mutare was op dat moment even groot als Haarlem. Ook waren er nog andere overeenkomsten tussen beide steden. Zo zijn beide steden provinciehoofdsteden en Mutare is ook een handelscentrum, dat grenst aan Mozambique. De politieke situatie was op het moment van het ontstaan van de Stedenband heel anders dan de huidige situatie. In Mutare was er gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg.

De gemeente Mutare had vanaf het begin al ideeën over de samenwerking tussen beide gemeenten. Haarlem kon helpen bij de drinkwatervoorziening en bij de woningbouw. Mutare kampt met een zeer grote bevolkingsgroei. Ook op andere gebieden van stadsontwikkeling kan Haarlem een bijdrage leveren. Verder zou een stedenband goed zijn voor financiële steun, het aanbieden van stageplaatsen, het uitzenden van ambtenaren, het sturen van goederen en uitwisseling van kennis en ervaring. Ook een uitwisseling van cultuur, normen en waarden, ideeën en ervaringen is belangrijk.

 

Structuur Stedenband

De Stedenband is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de gemeente Haarlem en diverse Haarlemse organisaties die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, vrede, anti-apartheid, mensenrechten en milieu. Er werd een werkgroep gevormd, die de Stedenband met Mutare moest voorbereiden. In deze groep werkten mensen van de Haarlemse Derde Wereldgroepen samen met de gemeente. De werkgroep heeft een aantal mensen bij elkaar gebracht, officiële voorbereidingen getroffen, informatie en documentatie verzameld, een manifestatie georganiseerd en de publiciteit verzorgd.

De stichting Stedenband Haarlem-Mutare kwam in plaats van de voorbereidingswerkgroep om het geheel nog beter te laten functioneren. Er kwam een bestuur, een adviesraad en een coördinator. Voor de activiteiten van de stichting werden speciale werkgroepen opgericht. Vertegenwoordigers van de gemeente, van Derde Wereldgroepen en zoveel mogelijk andere sectoren van de Haarlemse samenleving namen deel aan de stichting.

 

Een van de belangrijkste taken is het geven van voorlichting aan de Haarlemse bevolking, het vergroten van de mondiale bewustwording en de concrete ondersteuning van projecten in Mutare. Samenwerking met particulieren en groepen ten dienste van een gelijkwaardige stedenband met Mutare staat voorop. 

Ontstaan Stedenband Haarlem-Mutare

Lees meer>