Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Haarlem-Mutare > Projecten > Onderwijs

Stedenband en scholenband

De Stedenband Haarlem-Mutare bestond in 2012 20 jaar en heeft speciaal hiervoor het onderwijs programma 'Een reis naar Mutare' een nieuwe impuls gegeven. 

 

Het programma 'Een reis naar Mutare' is ontwikkeld door Haarlemse basisschooldocenten en de afgelopen jaren uitgebreid met een aantal interessante nieuwe onderdelen zoals een sportmodule met Afrikaanse spellen, een speurtocht door de beeldentuin in de Haarlemse wijk Spaarnoog en een website rond de gierzwaluw, die broedt in Haarlem en overwintert in Mutare. 'Een reis naar Mutare' is geschikt voor alle klassen van het basisonderwijs en wordt vaak gedurende twee weken met de hele school doorlopen. Het project bestaat uit themakisten per groep:

 

Groep 1: Dieren

Groep 2: Familie

Groep 3: Wonen

Groep 4: Vrije tijd

Groep 5: Eten en Drinken

Groep 6: Water en afval

Groep 7: Onderwijs en werk

Groep 8: Cultuur

 

Naast het onderwijsprogramma 'Een reis naar Mutare', is er door de Stedenband ook een programma ontwikkeld voor middelbare scholen. Dit programma heet Zimsurf

 

Neem voor meer informatie over deze programma's contact op met Kees van Dooren (023-5324008) of via het contactformulier.

 

Scholen worden verbonden met de volgende drie doelstellingen:

De scholen en leerlingen hebben onderling contact, wisselen aan de hand van thema's informatie uit en krijgen zo een goed beeld van die andere wereld op een heel persoonlijke en concrete manier. De kinderen leren de overeenkomsten én de verschillen kennen op een interactieve en boeiende wijze. Dit past prima binnen het vak wereldoriëntatie.

 

Zowel in Haarlem als in Mutare wordt het thema duurzaamheid gepresenteerd aan de hand van praktische en toegankelijke voorbeelden als de WakaWaka Led-lampjes op zonne-energie. In alle groepen wordt de school aan de andere kant van de wereld met foto's en filmpjes geïntroduceerd. Contact loopt in eerste instantie via de coördinatoren op de scholen, maar kan later ook direct tussen klassen of leerlingen lopen.

 

De leerlingen in Haarlem zamelen geld in op een door hetzelf verzonnen en geïnitieerde wijze. Het is voor 50% bestemd voor duurzame en veilige verlichting voor de kinderen in Mutare. De andere helft is bestemd voor gemeenschapswerk in Mutare. Zie 100faces

 

Stedenband en scholenband

 In het verlengde van de stedenband zijn we gestart met het koppelen van individuele scholen in beide steden. Zo worden scholen in Haarlem verbonden met een school in Mutare.

Lees meer>

De bibliotheek van Hobhouse

Het stadsdeel Hobhouse is een nieuwbouwwijk op 15 km van het centrum met nog steeds erg weinig voorzieningen. Sinds kort is er een bibliotheek! Naast boeken is er een leeshoek en een internetverbinding. Er kan ook gekopieerd worden. Al met al: een belangrijke wijkvoorziening!

 

    Lees meer>

WakaWaka lamp voor scholieren

 

Samen met WakaWaka Foundation wordt via de scholenkoppeling gewerkt aan het goedkoop aanbieden van de solar lamp aan scholieren in Mutare.

 

Lees meer>