Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Haarlem-Mutare > Projecten > Huisvesting

Huisvesting en wijkopbouw in Mutare

 

De townships van Mutare zijn Sakubva, Chikanga, Dangamvura en Hobhouse. Sakubva is de grootste township met naar schatting 80.000 inwoners, Hobhouse de kleinste met ongeveer 20.000 inwoners. Hobhouse en Dangamvura liggen ruim 10km van het centrum van Mutare.

Sakubva is de oudste township en is gebouwd tijdens de koloniale tijd om woonruimte te bieden aan de zwarte arbeiders.In Mutare bestaat een groot tekort aan woningen. Daarnaast groeit de bevolking sterk. In 1990 woonden er nog ongeveer 150.000 mensen in Mutare, nu meer dan 250.000. Door deze groei stijgt de druk op ruimte voor woningen. Het tekort aan woningen is verergerd door de actie Murambatsvina in 2005, door de Zimbabwanen de tsunami genoemd. Het leger, de politie en veligheidsdiensten hebben in mei en juni 2005 tienduizenden houten hutjes en stenen huisjes in de townships vernield. Naar schatting  zeker 300.000 mensen in Zimbabwe hebben hun onderkomen verloren. Ook werkplaatsen en shops (tuckshops) werden vernield.


De Stedenband geeft ook steun bij de aanschaf van bouwmaterialen en gelegenheid om gereedschap te lenen. Voor een efficiënte werking wat betreft de huisvesting is de Haarlem Mutare Housing Foundation Trust (HMHFT) opgericht. Dit is de Mutarese partner voor de werkgroep huisvesting van de Stedenband Haarlem-Mutare. 

 

De Stedenband is vooral in Sakubva en Hobhouse actief. Hier is het Residents Association Committee (RAC) actief, dat gekozen is door de bewoners van Hobhouse.

 

Het RAC doet ook belangrijk werk op het gebied van wijkopbouw. 

 

Naast de steun bij het bouwen van goede huisvesting voor mensen met een laag inkomen, wil de stedenband ook steun verlenen bij wijkopbouw.

 

 

Wijkopbouw is belangrijk om de leefbaarheid van een wijk te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van wijkopbouw is ook om bewonersgroepen te ondersteunen. De bewonersgroepen kunnen zelf plannen ontwikkelingen en de gemeente en anderen aanspreken om hun wensen kenbaar te maken. Het maakt van hen mondiger burgers en dat is goed voor democratische ontwikkeling.

 

Huisvesting en wijkopbouw in Mutare

Vooral in een periode van enorme stedelijke groei worden huisvestingsprojecten steeds belangrijker. Sinds 1995 is de Stedenband betrokken bij een huisvestingsproject voor mensen met lage en/of informele inkomens in Hobhouse, een nieuwbouwwijk van Mutare.

 

Lees meer>

Gierzwaluwproject

 

De Stedenband bestond in 2012 twintig jaar. Dat werd gevierd met de gierzwaluw als rode draad. De gierzwaluw is het symbool van de Stedenband. Het vogeltje komt in het voorjaar naar Nederland om te broeden en overwintert in Afrika. Daarmee verbindt het onze zustersteden, die in twee continenten liggen. De gierzwaluw is zodoende een prachtige metafoor voor het werk van de Stedenband. Lees meer>