Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika

De stedenband ondersteunt een aantal projecten in Mutare. In deze projecten werken lokale mensen voor de armsten in de samenleving en om jongeren een kans te bieden. Wij hebben uw steun daarbij hard nodig.

Wat kunt u doen?

 

Donateur worden

Als u donateur wilt worden  betaalt u per periode een door u gekozen bedrag, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Met dit geld helpt u ons meer initiatieven te steunen. Tevens ontvangt u dan onze nieuwsbrief, die minimaal 10 keer per jaar verschijnt.

 

Doneren

Door eenmalig een geldbedrag over te maken, helpt u mee een project te realiseren. U kunt met uw geld zelf bepalen welk project u steunt.Op onze website vindt u verschillende projecten die uw hulp nodig hebben en waaruit u kunt kiezen. Vermeld het project bij uw donatie en wij zorgen dat uw geld goed terecht komt.

 

Periodiek schenken

Door een langere periode een vast bedrag te schenken, wordt uw geld meer waard. De fiscus betaalt dan namelijk tot 52 procent mee aan uw hulp. Zo kunt u dus voor hetzelfde geld nog meer doen om mensen in ontwikkelingslanden te helpen.

 

ANBI Stedenband Haarlem-Mutare

Wilt u het werk van de stedenband steunen met een financiële bijdrage zijn we daar erg blij mee. Als stedenband zijn wij al jaren door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken. Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI. (bron: www.anbi.nl/belastingvoordeel, 2014)

 

Algemene gegevens
Adres: Lange Herenvest 122
Statutaire naam: Stichting Stedenband Haarlem-Mutare
RSIN nummer: 8035.44.030


Beloningsbeleid Stichting Stedenband Haarlem-Mutare

De stedenband Haarlem-Mutare heeft zowel vrijwilligers als een meewerkend bestuur. Er worden geen presentiegelden of telefoonvergoeding aan bestuursleden of vrijwilligers gegeven. Reiskosten kunnen worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten. Dit wordt per geval bekeken. De stedenband is gecertificeerd voor het begeleiden van stagiaires. Deze krijgen geen financiële vergoeding voor hun leerwerkopdracht.

Tot 1-1-2016 had de stedenband personeel in loondienst welke conform de CAO welzijn werden uitbetaald. Sinds het wegvallen van een structurele gemeentelijke subsidie heeft de stedenband geen personeel meer in loondienst. Ook de structurele ondersteuning van de zusterorganisatie in Mutare is weggevallen.  Op basis van offertes kunnen mensen worden ingehuurd als ZZP’er om projecten uit te voeren.

 

 

 

klik hier om te doneren

 

 

Geen nieuws beschikbaar.