Citizen Games

 Op woensdag 29 januari gaf Dik Bol op de landelijke conferentie GameDidactiek in Utrecht een workshop over het nieuw te ontwikkelen onderwijsprogramma CitizenGames voor het middelbaar onderwijs.

Onze Stedenband werkt in een groep van 8 academische en maatschappelijke organisaties aan de ontwikkeling van een ‘serious game’ dat erop gericht is het besef van leerlingen in de onderbouw op het gebied van burgerschap te vergroten. Wij willen de doelgroep zelf  betrekken bij het ontwerp van dit ‘serious game’. Dat hebben we gedaan met een enquête onder 416 leerlingen uit de onderbouw in 7 Europese landen. Wij richten ons nu op drie thema’s: cyberpesten, afvalmanagement en (Europese) rechten & plichten.

Op basis van deze enquête gaan 50 studenten uit Duitsland, Ierland, Portugal en Polen in maart in tien teams conceptspellen ontwikkelen. Plaats van handeling: de Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Eén spel wordt gekozen om verder te ontwikkelen.

Dat spel gaan we komend voorjaar proef laten draaien op school. Daarom zijn wij op zoek naar onderbouwklassen die onze proefversie willen testen. In de periode april – juni 2020 gaan wij testlessen organiseren. Deze lessen zijn gratis en worden door ons team gegeven. De financiering van het project valt onder Erasmus+ van de Europese Unie.

Meer informatie: www.citizengames.eu

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.