ANBI

Als je ons werk steunt met een financiële bijdrage, kun je in aanmerking komen voor belastingvoordeel! Jouw giften aan de Stedenband zijn fiscaal aftrekbaar als ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare wordt al jaren door de belastingdienst erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen en energiebelasting.

Meer weten?

Kijk op www.belastingdienst.nl

Of:

www.anbi.nl/giftenaftrek/

Beloningsbeleid Stichting
De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare heeft zowel vrijwilligers als een meewerkend bestuur. Er worden geen presentiegelden of telefoonvergoedingen aan bestuursleden of vrijwilligers gegeven. Reiskosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten. Dit wordt per geval bekeken.

Sinds het wegvallen van een structurele gemeentelijke subsidie per 1 januari 2016 heeft de Stedenband geen personeel meer in loondienst. Tot die datum viel het personeel onder de cao-welzijn. Ook de structurele ondersteuning van de zusterorganisatie in Mutare is weggevallen. Op basis van offertes kunnen mensen worden ingehuurd als zzp’er om projecten uit te voeren.

Algemene gegevens
Adres: Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem
Statutaire naam: Stichting Stedenband Haarlem-Mutare
RSIN nummer: 8035.44.030

Reacties zijn gesloten.