Privacyverklaring

Privacyverklaring Stedenband Haarlem-Mutare

 

In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare van je verwerkt, hoe zij daarmee omgaat en welke rechten in dat kader aan jou toekomen. De Stedenband neemt je privacy zeer serieus en behandelt je gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de Stichting zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

 

Soort persoonsgegevens

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van je verwerken. Die worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het gaat om gegevens als NAW (naam, adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres en IP-adres en beeldmateriaal (foto’s, streaming).

 

Voor wie?

Wij verstrekken je gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers (denk aan het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten) en banken voor de verwerking van incassomachtigingen. Dan gaat het alleen om die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door bovengenoemde partijen vertrouwelijk behandeld.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare gebruikt je persoonsgegevens voor:

 • Verwerking van donaties, schenkingen, eenmalige giften.
 • Informatie (nieuwsbrieven) en mails mits je je daarvoor hebt aangemeld; je e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie toe te sturen die onze stichting betreft en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Servicemails, zoals uitnodigingen voor bijeenkomsten of wijzigingen daarin.
 • Statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden.
 • Uitvoering aan voor de Stedenband van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

 

Nieuwsbrieven, (service)mails

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief en mailings. Deze aanmeldingen kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of mailing bevat een afmeldlink. Indien je geen toestemming wilt geven voor vermelding van je e-mailadres op de lijst van abonnees kun je dat melden op info@haarlem-mutare.nl

 

Beeldmateriaal

De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare maakt tijdens bijeenkomsten (discussie- en informatieavonden, excursies, tentoonstellingen) foto’s en video-opnamen. De foto’s kunnen op de website van de Stedenband worden geplaatst, video-opnames worden live gestreamd en kunnen op het YouTube kanaal van de Stedenband worden geplaatst. Indien je dit niet wenst, kun je dat aangeven tijdens de bijeenkomsten of met een berichtje aan info@haarlem-mutare.nl

 

Bewaren gegevens

De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is, maar maximaal één jaar. Gegevens van mensen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of mailings worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

 

Inzage en wijzigen van je gegevens 

Wanneer je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in en opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben.
 • Correctie van fouten in en aanpassingen van je persoonsgegevens.
 • Verwijdering van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekking van toestemming voor het gebruik en verwerking van je persoonsgegevens.
 • Anonimisering van je gegevens of zodanige verwijdering dat ze niet meer herleidbaar zijn tot jou als persoon.

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Wijzigingen privacyverklaring Stichting Stedenband

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We plaatsen dan op onze website een update.

 

Beveiliging

De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare zorgt voor een goede en passende beveiliging zowel technisch als fysiek van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

 

Donaties

Onder de button Donaties op de site vind je alle informatie hierover. Je kunt je te allen tijde afmelden.

 

Aan- en afmelden

E-mailadres voor alle correspondentie, aan- of afmelden voor nieuwsbrieven en e-mails en alle wijzigingen: info@haarlem-mutare.nl

 

Reacties zijn gesloten.