Klimaatverandering in Zimbabwe

Het eerste klimaatdebat van vijf door de Stedenband en de Pletterij georganiseerde bijeenkomsten was goed bezocht en succesvol. Het thema op woensdag 27 februari was: Mondiale gevolgen van de klimaatverandering, Zuidelijk-Afrika versus Nederland. Andrew Mambondiyani, journalist uit de Haarlemse zusterstad Mutare in Zimbabwe schetste een beeld van een land waarin… Lees verder

Duurzaam Haarlem

De Stedenband Haarlem-Mutare en debat- en cultuurpodium de Pletterij kregen eind 2018 van de EU samen een subsidie in het kader van het programma Frame, Voice, Report! Dat leidde tot het programma Duurzaam Haarlem in wereldperspectief. Eind februari start dit project met een serie Klimaatdebatten in de Pletterij. Doel van… Lees verder

Ver weg en toch dichtbij

De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare verbindt al meer dan 25 jaar twee werelden: de West-Europese wereld van Nederland en de Afrikaanse wereld van Zimbabwe. Tussen beide steden zijn duurzame sociale en culturele betrekkingen opgebouwd. De basis Wederkerigheid en gelijkwaardigheid Overdracht van kennis en ervaring Voorlichting en mondiale bewustwording Concrete lokale projecten… Lees verder