De Peer Educators van THPP

Jongeren spreken elkaars taal, snappen elkaars
problemen, en leren daardoor meer van elkaar
dan van volwassenen. Dat zijn de uitgangpunten van het Teen HIV Prevention Programme (THPP). In dit programma, peer education genoemd, geven jongeren voorlichting aan jongeren. THPP heeft 25 peer educators. De helft van hen is vrouw en een aantal peer educators zijn gehandicapt.
Door deze voorlichting leren jongeren de gevolgen van risicovol gedrag, een belangrijk wapen in de strijd tegen hiv en ongewenste zwangerschappen. De peer educators bespreken daarnaast man/ vrouw verhoudingen, familie-problemen, kindermishandeling en alcohol- en drugsmisbruik.

De peer educators geven ook voorlichting in klinieken, op scholen en tijdens manifestaties. Jongeren doen hun huiswerk vaak in jongerencentra in de Townships en de peer educators organiseren daar spelletjes, groepsdiscussies, schaak-, zang- en dansclubs. THPP bereikt zo minstens 200 jongeren per week.

In Mutare is aids een bekende ziekte en iedereen heeft wel een familielid, buren of een vriend verloren. Gelukkig daalt het aantal hiv positieven de laatste jaren, van 30% in 2000 tot minder dan 14%. Omdat de meeste nieuwe hiv-infecties jongeren treft, blijft voorlichting cruciaal bij de verdere terugdringing.
THPP biedt jongeren een veilige en stimulerende omgeving voor hun vrije tijd. THHP laat jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen, zodat hun zelfvertrouwen groeit, wat minstens zo belangrijk is als voorlichting.

Campagne 100 faces Care Givers Peer Educators Sport Leaders Wordt donateur! Stedenband Haarlem-Mutare
sponsors
100faces
ga terug
peer education