Donatie | Publicaties | Contact | EN | De Kracht van Afrika
Haarlem-Mutare > Projecten > Huisvesting

Gierzwaluwproject

Geplaatst op Nov 13 2013
Huisvesting >>

  

In 2012 heeft Haarlem-Mutare samen met de gemeente, natuurbeschermingsorganisaties, kunstenaars en onderwijsinstellingen een groot aantal activiteiten ontwikkeld rond de gierzwaluw. De gierzwaluw wordt bedreigd door het verdwijnen van geschikte broedgelegenheden. Daarom heeft de stichting activiteiten georganiseerd om nieuwe broedgelegenheden te creëren en de vogel onder de aandacht van het publiek te brengen.

Voor de groepen 6, 7, en 8 van de basisscholen werd een educatieve website ontwikkeld. De lesprogramma’s werden aangevuld met een educatieve tentoonstelling in het NMEcentrum Ter Kleef en een in de bibliotheek Haarlem Noord. Vrijwilligers begeleidden de schoolkinderen tijdens het bezoek aan de tentoonstelling. Door studenten van het Sterren College werden 250 nestkastjes gezaagd. Deze werden door kinderen van de basisschool in elkaar geschroefd met hulp van de studenten van het Sterren College. Voor hen was dat tegelijkertijd een maatschappelijke stage. Door leden van de vogelwerkgroep werden er ook op school workshops gehouden over deze bijzondere vogel.

 

Woningstichting Pre Wonen zegde toe om 125 nestkastjes op te hangen en samen met woningstichting Elan Wonen verklaarden ze dat ze ook bij nieuwbouw de bouw van gierzwaluwkasten zou meenemen. De directeur van Pre Wonen, Victor Verhoeven heeft samen met wethouder Dierenwelzijn Jack van der Hoek de eerste nestkasjes opgehangen. Dit gebeurde vanuit een brandweerauto, met een grote publieke belangstelling op een prachtige voorjaarsdag in de Slachthuisbuurt.

 

De gierzwaluw inspireerde de leden van de Haarlemse Kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel om een tentoonstelling te maken van kunstwerken die geïnspireerd waren op de nestkastjes. Onder de titel Een vlucht Gierzwaluwen, een expositie over bedreigingen en perspectief, exposeerden 16 kunstenaars hun werk. In de maanden juli en augustus kon deze tentoonstelling worden bezichtigd. De tentoonstelling legde een verfrissend verband tussen kunst, natuur en maatschappij.

 

Tijdens zijn werkbezoek dit jaar aan Mutare sprak Stedenband coördinator Dik Bol met directie van Enviroment Afrika en veel schoolhoofden van Primary schools.Ook in Mutare heeft men veel zin in dit project. De educatieve website wordt met extra input uit Mutare vertaald naar het Engels.

 

De activiteiten rond de gierzwaluw eindigen niet met het 

jaar 2012. Zoals het werk van de Stedenband doorgaat, zo gaat de aandacht voor hun symbool ook door. In januari is de muziekvoorstelling "De gelukkige Prins" in de Toneelschuur gepland. Het theaterstuk is gebaseerd op het verhaal van Oscar Wilde waarin de zwaluw een centrale rol speelt.  In juli 2013 reist een Nederlands biologe, Floor van Oosterhout naar Mutare om daar lessen te geven over de gierzwaluw en daarbij natuurbehoud in Mutare te bevorderen. De lessen worden gegeven op basisscholen en middelbare scholen van de stad. 

 

Het gierzwaluwproject is een goed voorbeeld van hoe ontwikkelingssamenwerking werkt aan twee kanten van de evenaar. Met de samenwerking tussen kunstenaars, natuurbeschermers en de Stedenband hebben we verbanden gelegd die de gierzwaluw inzowel Haarlem en Mutare beter op de kaart hebben gezet.

Laatst vernieuwd: Nov 13 2013 om 14:38

Huisvesting en wijkopbouw in Mutare

Vooral in een periode van enorme stedelijke groei worden huisvestingsprojecten steeds belangrijker. Sinds 1995 is de Stedenband betrokken bij een huisvestingsproject voor mensen met lage en/of informele inkomens in Hobhouse, een nieuwbouwwijk van Mutare.

 

Lees meer>

Gierzwaluwproject

 

De Stedenband bestond in 2012 twintig jaar. Dat werd gevierd met de gierzwaluw als rode draad. De gierzwaluw is het symbool van de Stedenband. Het vogeltje komt in het voorjaar naar Nederland om te broeden en overwintert in Afrika. Daarmee verbindt het onze zustersteden, die in twee continenten liggen. De gierzwaluw is zodoende een prachtige metafoor voor het werk van de Stedenband. Lees meer>